Informatie

Voor nadere informatie over onze club of activiteiten, kunt u contact opnemen met
onze secretaris, mevrouw Nicla Smits:

Via e-mail: info@beeldendberghem.nl

Telefonisch: 0412-401860  of  06 1355 7843