Stichting Beeldend Berghem

Bestuur 2023

De activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers van de stichting (€35,=). Ook wordt gezocht naar projectgebonden subsidies. Een loterij met mooie kunstprijzen is vaak een bron van inkomsten voor onze exposities of kunstroutes. Verder staan wij open voor kunst in bruikleen voor sponsoren.

De stichting is in 2008 opgericht met als doelstelling het aandacht geven, zichtbaar maken en betekenis gegeven aan kunst en cultuur voor de inwoners van de gemeenschap van Berghem en omgeving. Wij realiseren dit door het organiseren van allerhande culturele activiteiten en projecten, zoals onze tweejaarlijkse grote expositie of kunstroute.